3D Monument Kft.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Az 3D Monument Kft. (székhely: 1161 Budapest, Rákóczi út 77.; Cg. 01-09-380584; adószám: 29139868-2-42; a továbbiakban: Adatkezelő) az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendelete (a továbbiakban: GDPR) előírásai alapján ezúton tájékoztatja az megrendelőit a személyes adatainak Adatkezelő által történő kezeléséről.

 

Cookie-k nevei Cookie-k fajtái Első vagy Harmadik fél Blokkolható Szakaszos vagy Folyamatos Lejárati idő Cél

Milyen személyes adatokat, meddig kezelünk, mire használjuk őket?

Az adatkezelésünk jogalapja az alábbi:

  1. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Az adatkezelő és aa megrendelő partner közös jogos érdeke a kapcsolattartói adatok kezelése, mivel az szükséges ahhoz, hogy az adatkezelő a partner kérésére árajánlatot tudjon küldeni a partnernek ,és az ajánlattal kapcsolatban a partnerrel kapcsolatot tudjon tartani. A kapcsolattartónak csak a feltétlenül szükséges adatait kezeli az adatkezelő, így a kapcsolattartó alapvető jogai és szabadságai az adatkezeléssel nem sérülnek, és is nem élveznek elsőbbséget az adatkezelő és a megrendelő fenti jogos érdekeivel szemben.

Kezelt adatok:

  • név
  • e-mail cím
  • telefonszám
  • megrendelés tartalma

Adatkezelés célja:

  • Árajánlat küldése
  • Megrendelés felvétele

Adattárolás időtartama:

  • Megrendeléstől számított 5 év

Ki kezeli a kapcsolattartói személyes adatokat, és ki fér hozzá az adatokhoz?

Az adatkezelők, adatfeldolgozók

3D Monument Kft.

Székhely: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 47/a.

Cg.: 01-09-380584

Adószám: 29139868-2-42

 

Képviseli: Honti Kristóf ügyvezető

Postacím: 1141 Budapest, Tihamér utca 23.

E-mail cím: monument.3d@gmail.com

Telefonszám: +36702502700

 

Képviseli: Németh Gergely ügyvezető

Postacím: 1161 Budapest, Rákóczi út 77.

E-mail cím: monument.3d@gmail.com

Telefonszám: +36702502700 

Az adatkezelő részéről az adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkavállalói férnek hozzá abban a körben, amely munkájuk elvégzéséhez feltétlenül szükséges. A személyes adataihoz való hozzáférési jogosultságokat az Adatkezelő szigorú belső szabályzatban rögzíti.

Adatfeldolgozók

A kapcsolattartói adatok kezeléséhez, tárolásához különböző vállalkozásokat veszünk igénybe, akikkel adatfeldolgozói szerződést kötöttünk. Az alábbi adatfeldolgozók végzik a személyes adatok feldolgozását:

Ki az Adatkezelő adatvédelmi felelősei és mik az elérhetőségei?

Honti Kristóf ügyvezető

Postacím: 1141 Budapest, Tihamér utca 23

E-mail cím: monument.3d@gmail.com

Telefonszám: +36702502700

 

Németh Gergely ügyvezető

Postacím: 1161 Budapest, Rákóczi út 77.

E-mail cím: monument.3d@gmail.com

Telefonszám: +36702502700

Kinek továbbítjuk a személyes adatokat?

A megrendelők személyes adatait az adatkezelő nem továbbítja.

Milyen jogai vannak a kapcsolattartóknak a személyes adataik kezelésével kapcsolatban és hogyan biztosítjuk azok gyakorlását?

Hozzáférési jog: tájékoztatás kérhető arról, hogy milyen adatokat, milyen célra, mennyi ideig kezeljük, kinek adjuk át, honnan származnak az általunk kezelt adatok.

Helyesbítési jog: ha az adatai változnak, vagy rosszul rögzítettük őket, kérheti adatai javítását, pontosítását.

Törlési jog: a jogszabályban meghatározott esetekben ügyfeleink kérhetik, hogy az általunk kezelt adatait töröljük.

Adatkezelés korlátozásához való jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheti, hogy az adatkezelést korlátozzuk.

Tiltakozáshoz való jog: a jogos érdeken alapuló adatkezelés esetében tiltakozhat adatai kezelése ellen.

Fenti kérelmeit e-mailben, fenti ügyfélszolgálati e-mail címünkre küldött e-mailben vagy az adatkezelő székhelyére küldött postai levélben terjesztheti elő, ilyen kérelem benyújtása esetén a jogszabályban meghatározottak szerint járunk el és egy hónapon belül tájékoztatjuk arról, hogy milyen intézkedéseket hoztunk a kérelme alapján.

Panasz jog: amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatban jogsérelem érte, joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Honlap: http://naih.hu

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Telefonszám: +36 (1) 391-1400 

A fentieken túlmenően továbbá a Fővárosi Törvényszék előtt keresetet indíthat az Adatkezelővel szemben a személyes adatok védelme megsértése esetén.

Hogyan biztosítjuk adatai biztonságát?

A személyes adatokat saját központi szerverünkön tároljuk, amelyhez szigorú jogosultságkezelési szabályok alapján csak nagyon korlátozott személyi, alkalmazotti kör férhet hozzá. 

A Társaság valamennyi rendszerére, rendszerelemére kiterjedő, rendszeres és folyamatos kártékony szoftverek elleni védelem biztosított.

Az információs rendszer hozzáférési kulcsait, jelszavait titkosítva tároljuk.

Mit teszünk, ha adatvédelmi incidens következik be nálunk?

A jogszabályoknak megfelelően bejelentjük a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást is vezetünk az adatvédelmi incidensekről. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett felhasználókat is tájékoztatjuk róla, valamint incidenskezelési szabályzatunknak megfelelően járunk el.

Budapest, 2020.05.03.

3D Monument Kft.

Honti Kristóf ügyvezető

Németh Gergely Ügyvezető